stálá služba 24 hodin denně: +420 777 888 009 | info@psmementomori.cz

Informace

Úmrtní list

Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z matriky místa úmrtí do 1 měsíce manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Žádost o státní příspěvek na pohřeb

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb, a to:

  • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže
    dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt na území České republiky
  • "Žádost o pohřebné", které činí 5.000 Kč se podává na oddělení státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele Žadatel (objednavatel pohřbu) vyplní formulář "Žádost o pohřebné".
  • Potřebné doklady: úmrtní list, faktura a doklad o zaplacení pohřbu, občanský průkaz objednavatele pohřbu.
  • Po odevzdání vyplněné žádosti o pohřebné bude částka pohřebného bezhotovostně poukázána objednavateli pohřbu.

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Vyzvednutí urny

  • Urna bude k vyzvednutí 14 pracovních dnů po konání zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni.
  • Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže dostavit, vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena).
  • Potřebné doklady k vyzvednutí urny:
  • OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci)

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete Kateřině Podhorské.

Spravovat cookies